Om mig

Efter 7 år i konsultrollen kan jag säga att jag har jobbat med det mesta inom Java/JEE. Från extremt affärskritiska, transaktionsintensiva system i stora organisationer till mindre webbsajter för små spelbolag. Tekniken har varierat kraftigt under dessa uppdrag, men en sak har varit gemensam, behovet att kunna kommunicera teknik och lösningar med beställaren/medarbetare utan att prata teknik. Denna förmåga gör mig unik, vilket gör att jag ofta hamnar i en position där jag jobbar nära beställaren och tar ansvar för den tekniska lösningen.

Mitt intresse för kommunikation och pedagogik har på senare år lett mig in i rollen som lärare/utbildare inom Java och JEE. Jag håller regelbundet kurser för Informator (Java Grundkurs , EJB 3.0 och EJB 3.1). De två rollerna, konsult och utbildare skapar en positiv spiral, konsultrollen förstärken trovärdigheten som utbildare, rollen som utbildare förstärker förmågan att kommunicera teknik begripligt.

I slutändan är det ändå någonting som skall produceras, hur mycket man än kommunicerar :-). Min tekniska expertis ligger inom Java/Java EE (Enterprise Java). Denna plattorm är omfattande och jag har jobbat mycket "serverside" med tjänsteutveckling och integration. Tekniker för detta brukar vara EJB 3 och WebServices. Det brukar innefatta kommunikation med någon sorts datalager eller andra system (WebService/Stordator/Socket), samt att exponera tjänsten via ett eller flera transportprotokoll (RMI-IIOP/HTTP/JMS).
Men klienten vill ju givetvis ha ett responsivt och modernt användargränssnitt. Detta har jag varit med och gjort på några olika sätt. När det gäller webben har jag testat olika ramverk, från klassisk JSP/Servlet till moderniteter som Apache Wicket. En rik webbklient byggdes med Adobe Flex, men jag är även mycket intresserad av att testa teknik som Google Web Toolkit eller Vaadin i framtida projekt.

Ett annat intresse jag har är mashups, d.v.s. hur man kan nyttja existerande internetbaserade tjänster för att skapa någonting unikt. Jag tror att integration av tjänster som Twitter/Facebook/Flickr/Youtube/Google Maps o.s.v. kan krydda till vilken sajt som helst. Varför bygga en egen bilduppladdningsfunktion när Flickr redan gjort det bättre? Varför försöka bygga sociala funktioner på sajten när Facebook redan ÄR västvärldens sociala tjänst?