23 september, 2011

Bilder galore

När mock-bilder behövs av viss dimension, färg, typ (jpg, png eller gif)  eller textinnehåll är http://dummyimage.com/ är klockren tjänst. Om en GUI-design skall visas upp för kund i ett tidigt stadie, är det önskvärt att göra det utan bells and whistles. Detta eftersom det kan vara väldigt svårt att bortse ifrån den där fula färgen, eller bilden som inte förmedlar den profil som önskas i slutprodukten. Men om bilderna ser ut

såhär!
blir det enklare att se den stora bilden (minska den kognitiva belastningen).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar