02 maj, 2011

Lärarjobb för Informator/OracleFörra veckan (27/4 - 29/4) höll jag kursen Business Component Development With EJB Technology, Java EE 6 (SL-355-EE6) för Informator/Oracle´s räkning. Kursen fokuserar på EJB 3.1 och behandlar nyheter som:
  • Asynkrona metoder i Session Beans med @Asynchronous-annoteringen
  • Utökad TimerService med bl.a. möjligheten att starta en timer automatiskt med @Schedule-annoteringen.
  •  Helt ny typ av SessionBean, Singleton Session Bean (@Singleton). Dessa existerar i en instans per JVM. Interna beroenden mellan Singleton Session Beans hanteras med @DependsOn("A")
  • Standardisering av JNDI-namn för EJB´s.
  • m.m.
 En nyhet för mig som lärare var att en elev i Göteborg deltog i kursen via Informators "remote"-lösning. Det fungerade väldigt bra (både tekniskt och närvaromässigt), tillsammans med Remote Desktop flöt det på väldigt bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar