25 januari, 2011

iOS Personal Hotspot

Bild från engadget.com

En feature jag ser fram mot i iOS 4.3 är "Personal Hotspot", dvs. möjligheten för en enhet (telefon i detta fall) att agera trådlös accesspunkt för upp till 5 klienter. Detta är mycket användbart för att kunna dela 3G-internet till andra på ett smidigt sätt. Samma funktionalitet finns inbyggt i OS X och det är riktigt trevligt. Perfekt för arbetspass utanför kontoret eller i sommarstugan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar