18 januari, 2011

Glassfish v3 och C:\Program Files ingen bra kombination...

Fina fisken?
För att vara riktigt säker på att Netbeans 6.9.1/Glassfish v3 skall fungera som tänkt; installera Glassfish v3 på en plats som inte har några " " (space) i sökvägen. Det blir problem vid deployment, specifikt för s.k. Application Client moduler av någon anledning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar